Doprava (biela)
Doručenie zadarmo nad 59 €
Košík
Zľava 25 % na oleje doTerra s kódom "doterra25"

Reklamačný poriadok

Reklamácie sú žiaľ súčasťou každého obchodu. Životnosť žiadneho výrobku nesúvisí so zárukou ani cenou výrobku. Vezmite prosím, uvedený fakt na vedomie.

Pri nákupe tovaru od nás vždy obdržíte riadny doklad o kúpe – faktúra alebo pokladničný blok. Pokiaľ by ste vo Vašej zásielke neobdržali uvedené doklady, alebo Vám nie je čokoľvek jasné, prosím neváhajte nás kontaktovať.

Záruka:

Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený, alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka. V takomto prípade nebude nebude reklamácia uznaná ako oprávnená.

Záručná reklamácia (Oprávnená reklamácia tovaru v záručnej dobe, t.j. obdobie menej ako 24 mesiacov od dátumu kúpy):

Ak budete mať dojem, že produkt, ktorý ste u nás zakúpili nepracuje správne, alebo nepracuje vôbec, prečítajte si, prosím, najprv návod na použitie výrobku. Pokiaľ v ňom nenájdete informáciu, ktorá by vyriešila Váš problém s produktom (odstránenie chyby, reštart zariadenia, vyčistenie a pod.), produkt bude s najväčšou pravdepodobnosťou chybný a určený na reklamáciu.

Pri reklamácii postupujte nasledovne:

 1. uistite sa, že ste produkt zakúpili u nás a máte všetky dokumenty potvrdzujúce váš nákup vrátane faktúry (kde je uvedený názov produktu, vaše údaje a dátum zakúpenia)
 2. uistite sa, že ste vykonali všetky kroky pre prípadné odstránenie nesprávneho fungovania výrobku
 3. uistite sa, že sa naozaj jedná o chybu produktu a nie len nevhodne nastavenie alebo rozladenie produktu (zlá funkčnosť produktu spôsobená nevhodným nastavením nie je dôvodom na reklamáciu a v takomto prípade bude reklamácia považovaná za neoprávnenú)
 4. uistite sa, že chyba je na strane nami predaného produktu a nie na strane iného produktu, ktorý spôsobuje nefunkčnosť alebo obmedzenú funkčnosť zariadenia
 5. uistite sa, že chyba sa opakuje a nejednalo sa o výnimočný alebo jednorazový stav
 6. ak ste si istý, že chyba je v našom produkte, navštívte našu stránku: https://www.stadlerform.sk/nahlasit-reklamaciu, kde si prečítajte bližšie informácie ako pripraviť produkt pre reklamáciu a podrobnejší popis postupu pri reklamácii
 7. následne vypíšte formulár na tej istej stránke, kde zadáte požadované údaje a konkrétnu závadu a pripravte produkt na vyzdvihnutie podľa pokynov
 8. na základe vami vypísaného formulára, zabezpečí naše servisné stredisko zvoz reklamovaného výrobku kuriérom (pokiaľ sa počas dňa nenachádzate doma, zadajte adresu, z ktorej bude možné zabezpečiť vyzdvihnutie)
 9. akonáhle vašu zásielku obdržíme, skontrolujeme stav produktu a jeho kompletnosť a budeme vás informovať o ďalšom postupe (zásielka musí byť kompletná, v opačnom prípade ju odošleme späť odosielateľovi na jeho náklady)
 10. pri oprávnenej záručnej reklamácii Vám tovar do 30 dní opravíme, prípadne pošleme nový alebo vrátime plnú sumu
 11. vybavenú reklamáciu pošleme nazad na naše náklady na adresu, ktorú uvediete do reklamačného formulára
 12. v prípade neoprávnenej reklamácie (po uplynutí záručnej doby, príp. mechanického poškodenia) vás budeme kontaktovať a uvedieme vám do emailu orientačnú a predbežnú cenovú kalkuláciu za opravu

Pozáručná reklamácia (Reklamácia tovaru po uplynutí záručnej doby, t.j. obdobie, ktoré presiahlo viac ako 24 mesiacov od dátumu kúpy):

Pozáručná reklamácia je platená oprava tovaru po skončení záručnej doby. Pokiaľ sa na váš výrobok už nevzťahuje 24-mesačná záručná doba, všetky náklady spojené s prepravou a opravou znášate Vy. Po doručení výrobku do servisu a jeho diagnostike, servis vystaví cenovú ponuku na opravu a tá sa zrealizuje iba po vašom odsúhlasení.

Predtým ako odošlete výrobok postupujte nasledovne:

 1. uistite sa, že ste vykonali všetky kroky pre prípadné odstránenie nesprávneho fungovania výrobku (prečítali ste si návod na použite, produkt vyčistili a pod.)
 2. uistite sa, že sa naozaj jedná o chybu produktu a nie len nevhodne nastavenie alebo rozladenie produktu
 3. uistite sa, že chyba je na strane nami predaného produktu a nie na strane iného produktu, ktorý spôsobuje nefunkčnosť alebo obmedzenú funkčnosť zariadenia
 4. uistite sa, že chyba sa opakuje a nejednalo sa o výnimočný alebo jednorazový stav
 5. ak ste si istý, že chyba je v našom produkte, navštívte našu stránku: https://www.stadlerform.sk/nahlasit-reklamaciu, kde si prečítajte bližšie informácie ako pripraviť produkt pre pozáručnú reklamáciu a podrobnejší popis postupu pri pozáručnej reklamácii
 6. následne vypíšte formulár na tej istej stránke, kde zadáte požadované údaje a konkrétnu závadu a pripravte produkt na vyzdvihnutie podľa pokynov
 7. na základe vami vypísaného formulára, zabezpečí naše servisné stredisko zvoz reklamovaného výrobku kuriérom (produkt na pozáručnú reklamáciu môžete zaslať na adresu nášho servisného strediska aj priamo na vaše náklady)
 8. akonáhle vašu zásielku obdrží naše servisné stredisko, vykoná diagnostiku, vystaví orientačnú a predbežnú cenovú kalkuláciu na opravu a zašle vám ju do emailu
 9. oprava sa zrealizuje iba po vašom odsúhlasení cenovej kalkulácie
 10. aktuálny cenník servisných úkonov nájdete TU
 11. pokiaľ po spoločnej dohode nedôjde ku oprave produktu, ste povinný uhradiť prepravu a diagnostiku produktu a produkt Vám bude zaslaný späť na vašu adresu