ZÁRUČNÁ REKLAMÁCIA

Služba Pick & Return: Bezplatné vyzdvihnutie a dovoz výrobku v rámci záruky

Vypíšte reklamačný formulár nachádzajúci sa nižšie na tejto stránke a pripravte výrobok na vyzdvihnutie. Výrobok je potrebné vhodne zabaliť tak, aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy. Naše servisné stredisko zabezpečí kuriéra a zašle vám termín vyzdvihnutia. Pokiaľ sa počas dňa nenachádzate doma, zadajte adresu, z ktorej bude možné zabezpečiť vyzdvihnutie. Opravený výrobok vám doručíme opäť zdarma na adresu, ktorú ste uviedli v reklamačnom formulári.

 

Pripravte výrobok na vyzdvihnutie

 • výrobok vysušte, vyčistite a pribaľte kompletné príslušenstvo,
 • priložte kópiu nákupného dokladu,
 • priložte vytlačené potvrdenie o registrácii reklamácie, ktoré vám bude obratom doručené na vašu e-mailovú adresu po odoslaní reklamačného formulára,
 • výrobok zabaľte buď do originálnej škatule, alebo ho bezpečne zabaľte iným spôsobom, aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy.

 

POZÁRUČNÁ REKLAMÁCIA

Platená oprava po skončení záručnej doby

Pokiaľ sa na váš výrobok už nevzťahuje 24-mesačná záručná doba, všetky náklady spojené s prepravou a opravou znášate Vy. Výrobok je potrebné vhodne zabaliť tak, aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy a zaslať ho do servisného strediska na vlastné náklady. K výrobku priložte presný popis poruchy a kompletné kontaktné údaje. Po doručení výrobku do servisu a jeho diagnostike, servis vystaví cenovú ponuku na opravu a tá sa zrealizuje iba po vašom odsúhlasení.

 

  Meno a priezvisko (povinné)

  Ulica, číslo (povinné)

  PSČ (povinné)

  Mesto (povinné)

  Telefón (povinné)

  Email (povinné)

  Reklamovaný výrobok (povinné)

  Popis poruchy (povinné)

   

  V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ udeľuje servisnému stredisku súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu vyššie poskytnutých osobných údajov na účel posúdenia a vybavenia reklamácie, na dobu potrebnú na posúdenie a ukončenie reklamácie.

   

  Reklamačný poriadok

   

  Servisné stredisko pre výrobky značky StadlerForm

  PLAY Electronics s.r.o.
  StadlerForm Servis

  Prielohy 1166/1D
  010 07 Žilina
  Otváracia doba
  Pondelok – Piatok 10:00 – 12:00 hod.

  Tel.: +421 918 444 373
  Mail: servis@stadlerform.sk